FAQ - Pytania i Odpowiedzi

1. Czy moje dziecko da sobie  radę na treningach w waszym klubie ?

Klub zapewnia możliwość trenowania wszystkim dzieciom niezależnie od ich umiejętności piłkarskich. Klub w większości roczników prowadzi klika grup treningowych, więc nie ma problemu, aby dziecko trenowało z innymi zawodnikami o podobnych umiejętnościach motorycznych i piłkarskich. W naszym klubie wcielamy w życie hasło „WYCHOWANIE PRZEZ SPORT”, bo uprawianie sportu uczy wytrwałości, systematyczności, pracowitości czy pokonywania własnych słabości.

2. W jaki sposób można dołączyć do klubu/drużyny?

W zakładce: TRENERZY -> KADRA SZKOLENIOWA, znajdują się numery telefonów do trenerów poszczególnych roczników. Trenerzy przekażą wszystkie niezbędne informacje dotyczące dołączenia do klubu. Wiele dodatkowych informacji znajduje się  także w  zakładce STREFA RODZICA.

3. Jak powinno przygotować dziecko na trening?

Na zajęcia każdy uczestnik powinien mieć: buty piłkarskie odpowiednie do nawierzchni (w grupach naborowych/poczatkujących mogą to być  dowolne wygodne buty sportowe), wodę niegazowaną -najlepiej w bidonie (dbamy o ekologię) oraz wygodny strój sportowy adekwatny do warunków pogodowych.

4. W jaki sposób można zakupić strój klubowy?

Strój do trenowania oraz meczowy można zamówić korzystając ze strony internetowej w zakładce STREFA RODZICA -> ODZIEŻ SPORTOWA https://parasol.wroclaw.pl/odzieżsportowajako.

5. Jak wybrać numer na koszulce?

Informacje o numerze przysługującym zawodnikowi należy uzyskać u trenera prowadzącego daną grupę.

6. Gdzie odbywają się treningi od wiosny do jesieni?

W większości przypadków treningi odbywają się na stadionie znajdującym się przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu (sztuczna i naturalna nawierzchnia) oraz na stadionie przy ul. Kosmonautów (naturalna trawa). Korzystamy także z boisk szkolnych znajdujących się przy ulicach: Sarbinowskiej, Kolistej, Jeleniej (3 boiska ze sztuczną trawą).

7. Gdzie odbywają się treningi zimą?

Grupy młodsze  (U-11 i młodsze) korzystają z krytych boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Mieroszowskiej oraz sal gimnastycznych znajdujących się w szkołach w zachodniej części naszego miasta (okolice stadionu przy ul. Lotniczej 72). Zawodnicy z grup starszych (U- 12 i starsi ) także w zimie trenują na zewnątrz na wymienionych w punkcie 6 boiskach ze sztuczną nawierzchnią.

8. Ile trwa trening?

Czas trwania zajęć zależy od wieku zawodników - jednostka treningowa trwa od 60 do 90 minut.

9. Jak często odbywają się treningi?

Liczbę jednostek treningowych w tygodniu warunkuje wiek oraz poziom zaawansowania zawodników, jest to od 2 do 3 treningów zespołowych w tygodniu. Dodatkowymi jednostkami treningowymi mogą być treningi bramkarskie oraz program Extra Trening. ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ PREZ CAŁY ROK ZA WYJĄTKIEM MIESIACA LIPCA.

10. Ile kosztują zajęcia i w jaki sposób opłacić składkę?

Zawodnicy Parasola zobligowani są do opłacania miesięcznej składki członkowskiej. Składkę członkowską może zapłacić przez SPORTBM (zalecane) albo przelewem bądź wpłatą na konto bankowe klubu o nr 87 2030 0045 1110 0000 0073 9910. Składka powinna być wnoszona  w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca z góry. Wiecej informacji o składce członkowskiej znajduje się na podstronie https://parasol.wroclaw.pl/skladki-czlonkowskie.

11.Czy treningi są o stałych godzinach?

Poszczególne grupy trenują są o stałych porach a harmonogram zajęć jest publikowany na oficjalnej stronie klubu.

12. Czy terminy treningów mogą ulegać zmianie?

Harmonogram zajęć zmienia się dwa razy w roku: na wiosnę oraz na koniec jesieni. Informacja o zmianie przedstawiana jest rodzicom i zawodnikom z odpowiednim wyprzedzeniem i aktualizowana na stronie internetowej.

13. Jak często mój syn będzie grał  w meczach, turniejach np. podczas weekendów?

Zawodnicy Parasola biorą udział w turniejach, sparingach oraz meczach ligowych, które co do zasady odbywają się podczas weekendów. Klub stara się, aby poszczególni  zawodnicy grali tak często jak to możliwe przy uwzględnieniu stopnia zaangażowania i stanu zdrowia zawodnika oraz indywidualnych decyzji trenera prowadzącego.

14. Jakie są kryteria podziału na grupy treningowe?

Podział zawodników na grupy warunkuje poziom sportowy. Jesteśmy przekonani, że tylko w grupie o zbliżonym poziomie umiejętności zawodnik jest w stanie rozwijać się we właściwym tempie, czerpiąc jednocześnie przyjemność z gry w piłkę nożną