Nasza misja

Misją Młodzieżowego Klubu Sportowego „PARASOL” Wrocław jest czynne wspieranie rodziców w procesie wychowywania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Trenerzy  „Parasola”  mają za zadanie przekazywać swoim podopiecznym maksimum pozytywnych emocji, które są nieodłącznym elementem zabawy w sport. Nasi trenerzy pełniąc rolę wychowawców wpajają dzieciom zdrowy sposób odżywiania, opowiadają o odpowiednio zbilansowanej diecie. Działacze i trenerzy  „Parasola” aktywnie promują zdrowy i ekologiczny tryb życia.

Uprawianie sportu uczy wytrwałości, systematyczności a także pokonywania przeciwności oraz własnych barier i radzenia sobie ze stresem. Sport daje wiele radości, ale także uczy czym jest przegrana. Sport zespołowy natomiast pozwala budować relacje z rówieśnikami także tymi pochodzącymi z innych środowisk oraz kształtuje właściwe postawy względem kolegów z drużyny, przeciwników, ale i  trenerów, kibiców czy sędziów. Te wszystkie umiejętności procentują w dorosłym życiu i pozwalają lepiej sobie radzi w przyszłości. W naszym klubie wcielamy w życie hasło „Wychowanie przez sport”.

Przez zaproponowanie dzieciom i młodzieży udziału w zajęciach sportowych, stworzyliśmy niejako nad nimi „parasol” ochronny przed zgubnym wpływem współczesnych używek jakimi są nikotyna, alkohol, czy niedozwolone środki odurzające (narkotyki). Zajęcia sportowe organizowane przez nasz klub pozwalają odciągnąć dzieci od komputera czy komórki dając im możliwość prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.

Przyjęliśmy  dla klubu nazwę „Parasol” z pełną świadomością, że członkowie batalionu „Parasol”, tak bardzo zasłużonego w walce z niemieckim okupantem w czasie II Wojny Światowej, będą dla młodych Wrocławian wspaniałymi patronami i idealnym wzorem do naśladowania.