Gumy oporowe

 

Trener Marcin Krawczyk przedstawia jak można się rozgrzewać przy pomocy gum oporowych.