Polityka prywatności

Informacje ogóle

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu Sportowego „Parasol” Wrocław (zwanego dalej „Parasol” Wrocław) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 72, e-mail: rodo@parasol.wroclaw.pl

Zbierane dane

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby: 1) w postaci danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (formularz kontaktowy), 2) w postaci informacji uzyskiwanych podczas korzystania z serwisu.

Bezpieczeństwo

Przykładamy dużą wagę do zabezpieczenia Państwa danych. Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W szczególności dane zabezpieczamy przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Parasol Wrocław przysługują Państwu, co do zasady, następujące uprawnienia: 1) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 4) prawo dostępu do danych osobowych, 5) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 7) prawo do przenoszenia danych osobowych.

Ponadto w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

W celu dochodzenia swoich praw prosimy o skorzystanie z danych zamieszczonych w punkcie Administrator danych. Prosimy o takie sformułowanie zapytania, aby możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

 

Informacje dla osób dobrowolnie podających swoje dane

Cel przetwarzania

Dane przekazane Parasol Wrocław za pomocą formularza kontaktowego pobieramy w celu udzielenia odpowiedzi na wpływające zapytania. Dane te przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem kontaktu i ich podanie jest dobrowolne. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest kontakt z osobami zainteresowanymi usługami Parasola Wrocław.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych z formularza kontaktowego mogą być wyłącznie nasi pracownicy oraz osoby działające na zlecenie Parasola Wrocław.

 

Informacje dla wszystkich użytkowników strony internetowej

Cel przetwarzania

Używamy danych zbieranych w czasie odwiedzania naszej strony wyłącznie w celu optymalizacji jej wyglądu i użyteczności, dla celów statystycznych, a także utrzymania sesji (w przypadku logowania na stronie). Państwa dane nie są przez nas upubliczniane, ani udostępniane podmiotom trzecim.

Cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywanie na Państwa urządzeniu dzięki przeglądarce. Niektóre cookies pozostają na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Pozwalają nam one rozpoznać Państwa przeglądarkę przy kolejnej wizycie na naszej stronie.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były przechowywanie na Państwa urządzeniu, w każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Państwa, gdy witryna chce przechować na urządzeniu taki plik. Pliki cookies można w dowolnym momencie usunąć z urządzenia.

Z uwagi na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek, zarządzanie plikami cookies może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików cookies, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Państwa przeglądarki. Odnaleźć je można w zakładce “Opcje” lub “Ustawienia”. Można też skorzystać z funkcji “Pomoc” w przeglądarce.

Po wyłączeniu cookies, niektóre funkcjonalności na naszych stronach mogą być ograniczone. Pliki cookies wykorzystywane na stronie to: cookies sesyjne, cookies stałe i cookies podmiotów zewnętrznych.

 Zmiany polityki

Parasol Wrocław stale udoskonala system ochrony danych osobowych, dlatego zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej polityki w przyszłości.