Składki członkowskie

Informujemy, że począwszy do sierpnia 2020 r. składki członkowskie mogą być wpłacane albo przez aplikację SPORTBM (zalecane) albo przelewem bądź wpłatą na konto bankowe klubu o nr 87 2030 0045 1110 0000 0073 9910, które jest prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska S.A.  

W przypadku wybrania płatności w programie SPORTBM osoba wpłacająca nie musi wpisywać żadnych danych do przelewu, a środki zostaną przelane na konto bankowe naszego klubu.  Informacja o dokonanej płatności będzie natychmiast widoczna w panelu rodzica w programie SPORTBM.

W przypadku wybrania opcji przelewu czy wpłaty na konto poniżej wskazujemy dane do przelewu (wpłaty):
Nr racunku bankowego: 87 2030 0045 1110 0000 0073 9910
Odbiorca: MKS PARASOL WROCŁAW, ul. Lotnicza 72, 54-155 Wrocław
Tytuł przelewu według koniecznie według wzorca: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia zawodnika, trener prowadzący, miesiąc i rok za jaki składka jest opłacana (np. Kowalski Jan, rocznik 2010, trener XYZ, za sierpień 2020).

Informacja w aplikacji SPORTBM o dokonaniu wpłaty będzie widoczna dopiero po kilku dniach od dokonania przelewu czy wpłaty na konto.

UWAGA:
Składki płacone na rachunki bankowe inne niż 87 2030 0045 1110 0000 0073 9910 będą zwracane ponownie na konto wpłacającego.

Poniżej wysokość miesięcznych stawek składek członkowskich obowiązujący od 1 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Kategoria skrzat (roczniki 2014 i młodsi) - 130 złotych
Kategoria żak (roczniki 2012 i 2013) - 130 zł złotych
Kategoria orlik (roczniki 2010 i 2011) - 130 zł złotych
Kategoria młodzik (roczniki 2008 i 2009) - 130 zł złotych
Kategoria trampkarz (roczniki 2006 i 2007) - 130 zł złotych
Kategoria junior młodszy (roczniki 2004 i 2005) – 40 zł złotych
Kategoria junior starszy (rocznik 2002 i 2003) – zwolnieni ze składek
Członkowie sekcji lekkoatletycznej - 10 zł złotych

Przypominamy, że składki powinny być opłacane do 10 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.