Składki członkowskie

Informujemy, że składki członkowskie mogą być wpłacane albo przez aplikację SPORTBM (zalecane) albo przelewem bądź wpłatą na konto bankowe klubu o nr 87 2030 0045 1110 0000 0073 9910, które jest prowadzone przez BNP Paribas Bank Polska S.A.  Składki nie mogą być płącone gotówką.

W przypadku wybrania płatności w programie SPORTBM osoba wpłacająca nie musi wpisywać żadnych danych do przelewu, a środki zostaną przelane na konto bankowe naszego klubu. Informacja o dokonanej płatności będzie natychmiast widoczna w panelu rodzica w programie SPORTBM.

W przypadku wybrania opcji przelewu czy wpłaty na konto poniżej wskazujemy dane do przelewu (wpłaty):
Nr rachunku bankowego: 87 2030 0045 1110 0000 0073 9910
Odbiorca: MKS PARASOL WROCŁAW, ul. Lotnicza 72, 54-155 Wrocław
Tytuł przelewu koniecznie według wzorca: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia zawodnika, trener prowadzący, miesiąc i rok za jaki składka jest opłacana (np. Kowalski Jan, rocznik 2010, trener XYZ, za sierpień 2021).

Informacja w aplikacji SPORTBM o dokonaniu wpłaty będzie widoczna dopiero po kilku dniach od dokonania przelewu czy wpłaty na konto.

UWAGA:
Składki płacone na rachunki bankowe inne niż  87 2030 0045 1110 0000 0073 9910 będą zwracane ponownie na konto wpłacającego.

Poniżej wysokość miesięcznych stawek składek członkowskich obowiązujący od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Kategoria junior młodszy (roczniki 2007-2008) – 180 złotych
Kategoria skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz (roczniki 2009 i młodsi) - 240 złotych
Członkowie sekcji lekkoatletycznej - 20 złotych

Przypominamy, że składki powinny być opłacane do 10 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.