EXTRANET PZPN - REJESTRACJA

Zarząd MKS Parasol Wrocław postanowił, że wszyscy zawodnicy klubu, także dzieci z roczników najmłodszych (od rocznika 2014) powinni zostać wpisani do systemu Extranet prowadzonego przez PZPN.

W tym celu należy:

1. Wypełnić  DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ wraz z klauzulą informacyjną RODO (jeżeli jeszcze taka deklaracja nie została wypełniona i przekazana trenerowi);
2. Wypełnić i podpisać FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAWODNIKA PZPN (formularz zgłoszeniowy zostanie przekazany rodzicowi przez trenera prowadzącego);
3. Przekazać  wypełniony FORMULARZ REJESTRACYJNY ZAWODNIKA PZPN trenerowi prowadzącemu, przy czym nie należy dołączać zdjęcia zawodnika;
4. Rodzice zawodników zgłoszonych do EXTRANET-u przez inny klub nie muszą podpisywać FORMULARZA REJESTRACYNEGO  ZAWODNIKA PZPN, powinni jednak podpisać DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz ZGODĘ NA UDZIAŁ W TRENINGACH i przekazać te dokumenty trenerowi prowadzącemu.

****

ZGODA NA UDZIAŁ W TRENINGACH  znajduję się na podstronie    https://parasol.wroclaw.pl/dokumenty-do-pobrania

WZÓR FORMULARZA