Badania lekarskie

Badania Lekarskie

Każdy zawodnik naszego klubu musi mieć aktualne badania lekarskie. Kopię badań (kopię Karty Zdrowia Sportowca) należy dostarczyć trenerowi prowadzącemu. Brak badań lekarskich jest równoznaczny z niedopuszczeniem dziecka do udziału w treningach i zawodach sportowych. Najlepiej jak badania przeprowadzone są przez lekarza medycyny sportowej.  Badanie może być też wykonane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. Badania sportowe są ważne przez okres jednego roku.

Poniżej znajdują się adresy placówek, w których można wykonać badania sportowe. 

Ośrodki/Przychodnie Sportowo-Lekarskie

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
tel. (71) 348-37-34
opłata za badanie - 130,00 zł. - stan na 07.02.2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Sienkiewicza 108/110, 50-348 Wrocław
tel. (71) 328-28-92
opłata za badanie - 150,00 zł. - stan na 07.02.2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Kardiologiczne Pro Corde
ul. Nowowiejska 64-66/1A, 52-244 Wrocław
tel. 603-671-499  
opłata za badanie - 60 zł (bez robienia wyników z krwi i moczu) - stan na 15.01.2024