Badania lekarskie

Badania Lekarskie

Każdy zawodnik naszego klubu musi mieć aktualne badania lekarskie. Kopię badań (kopię Karty Zdrowia Sportowca) należy dostarczyć trenerowi prowadzącemu. Brak badań lekarskich jest równoznaczny z niedopuszczeniem dziecka do udziału w treningach i zawodach sportowych. Obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich jest jednym z podstawowych wymogów programu certyfikacji PZPN (staramy się o Złoty Certyfikat PZPN). Najlepiej jak badania przeprowadzone są przez lekarza medycyny sportowej.  Badanie może być też wykonane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. Badania sportowe są ważne przez okres jednego roku.

Poniżej znajdują się adresy placówek, w których można wykonać badania sportowe. 

Ośrodki/Przychodnie Sportowo-Lekarskie

Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
tel. (71) 347-33-00
opłata za badanie - 125,00 zł. - stan na 07.02.2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska
ul. Sienkiewicza 108/110, 50-348 Wrocław
tel. (71) 328-28-92
opłata za badanie - 150,00 zł. - stan na 07.02.2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Biogenes"
Poradnia medycyny sportowej
pl. Bzowy 1, 53-224 Wrocław
tel. (71) 364-79-61
opłata za badanie - 127,00 zł. - stan na 07.02.2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przychodnia EMC S.A.
ul. Łowiecka 24, 50-348 Wrocław
tel. (71) 711 74 00
opłata za badanie - 110,00 zł. - stan na 07.02.2020 r.