ZACHĘCAMY DO POMOCY

ZACHĘCAMY DO POMOCY

Pan Tomek to tato zawodnika naszego klubu.  Pan Tomek ciężko zachorował na stwardnienie zanikowe boczne i potrzebuje całodobowej pomocy. Do tej pory wychowywał dwoje dzieci i pomagał wielu potrzebującym. Teraz potrzebuje naszej pomocy.

Więcej na temat akcji zbierania środków pieniężnych można uzyskac na stronie https://zrzutka.pl/anr9af

JEDEN PASJA! JEDNA KLUB! MKS PARASOL!