Obozy

W sierpniu na obozach sportowych Parasola trenują wszystkie roczniki.